کلکسیون طراحی قالب وردپرس

اردوی تفریجی و معنوی نماز جمعه ناحیه ی مرکز در ۱۹ مرداد سال ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی شهر تهران:

 

این اردو با حضور دانش آموزان پسر شکل گرفت و چندین هفته است دانش آموزان اتحادیه انجمن های اسلامی به نماز جمعه میروند.

نماز جمعه

در این اردو حدود ۶۰ نفر از دانش آموزان ناحیه ی مرکز حضور داشتن

 

دانش آموزان ناحیه مرکز قبل شروع نماز برنامه های بسیار جذابی داشتند.

دانش آموزان اتحادیه انجمن های اسلامی در صف اول نماز جمعه ی ۱۹ تیر حضور داشتند.

اتحادیه انجمن های اسلامی شهر تهران

با ما همراه باشید…


کلکسیون طراحی قالب وردپرس