کلکسیون طراحی قالب وردپرس

پرداخت

  • پرکردن قسمت های * دار اجباری میباشد،خواشمندیم در قسمت توضیحات دلایل پرداخت را به طور کامل شرح دهید.

  • برای مثال info@anjomanyaran.ir
  • برای مثال 09128338090
  • لطفا در صورت پرداخت شهریه،منطقه قرارگاه و پایه تحصیلی تان را انتخاب نمایید.
  • مبلغ وارد شده باید به تومان باشد.
  • لظفا دلایل پرداخت را به طور کامل شرح دهید.